Menu

Thành công của Senka

Sữa rửa mặt Senka Perfect Whip đã liên tục 10 năm liền đứng số 1 tại Nhật Bản*. (từ năm 2009 đến 2018)

* Theo Intage SRI Data, 01/01/2009-31/12/2018 ngành Sửa rửa mặt