Menu

Senka Shines You

Tỏa sáng lên nhé, những Mặt trời đêm!
Thể lệ và Cách thức tham gia

Senka Shines You

TỎA SÁNG LÊN NHÉ, NHỮNG MẶT TRỜI ĐÊM!

Hãy để bạn và những lời hát viết nên từ trái tim được tỏa sáng cùng SENKA SHINES YOU, sân chơi dành cho các bạn trẻ yêu âm nhạc, nơi Senka cùng bạn đồng hành, cùng bạn tỏa sáng như những mặt trời đêm.

Danh sách bài dự thi

xếp loại

1 2 3 4 5

Thông tin nổi bật

Senka dành cho bạn